ติดต่อเรา

  บริษัท  วาย.วาย.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์  จำกัด 

เลขที่ 62/46 หมู่ที่ 15  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

เลขที่ผู้เสียภาษี  0135550000520

โทร :  02-1011523

แฟกซ์ : 02-1013510

E-mail : info@yys-logistic.co.th

www.yys-logistic.co.th

                                                                                                 แผนที่ดาวเที่ยม

 

(*) ข้อมูลต้องกรอก

WELCOME TO Y.Y.S INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD