เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

WELCOME TO Y.Y.S INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD

Y.Y. INTERNATIONAL LOGISTIC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2007 ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียนกว่า 10 ล้านบาท ณ ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ที่มีการแข่งขันมากที่สุด ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคุณอาหลง แสงบุญ (วังจื่อเจียง) เป็นเจ้าของธุรกิจทำหน้าที่ประธานบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 62/46 หมู่15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 9 ไร่ (14,400 ตร.ม.) มีพนักงานและทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้บริการด้วยความมุ่งมั่น กว่า 200 คน

ลักษณะการดำเนินการด้านการขนส่งสิ้นค้านำเข้า และ ส่งออก ผ่านช่องทางศุลกากร มีเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าเข้าออกผ่าน ประเทศไทย , จีน , ลาว มียานพาหนะ เป็น รถบรรทุกพร้อมตู้แช่เย็น , รถบรรทุกตู้สินค้าทั่วไป พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ กว่า 70 คัน ดำเนินกิจการภายใต้หลักของการจัดระบบโลจิสติกส์แบบมืออาชีพ บนพื้นฐานนโยบายด้านความปลอดภัยสูงสุดเพื่อขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและการบริการที่ได้มาตรฐาน

โดยในปี 2015 ผลการประกอบกิจการมีลูกค้าใช้บริการขนส่งสินค้า กว่า 10,000 ครั้ง/ขนส่งสินค้ากว่า 28 ล้านตัน และข้อมูลจากปี 2015-2016 มีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น 10% อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรายไตรมาสอยู่ที่ 3%

ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ การให้บริการระดับมืออาชีพ Y.Y.S ยังมีบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มบริษัท คือ บริษัท หลงเฉิน อะกรี อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัด , บริษัท ดรากอน อะกรี จำกัด มีการดำเนินกิจการด้านการนำเข้า ส่งออก สินค้าภาคการเกษตร พัฒนาการเพาะปลูกไม้ผลในประเทศไทย ซึ่งไม้ผลหลักได้แก่ มังคุด , ทุเรียน , เงาะ , ลำใย , กล้วย และ ไม้ผลเมืองร้อนอื่นๆ เป็นรูปแบบธุรกิจร่วมกับการพัฒนาที่คลอบคลุม รวมตัวเป็น กลุ่มบริษัท ที่เข้มแข็ง ภายใต้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์/การให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Y.Y.S มีการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรในองค์กรมีจิตสำนึก และ เจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าให้กับพนักงานขับรถและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีการกระตุ้น บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้เกิดการตื่นตัวในภาวะแห่งการแข่งขันด้านการค้าอย่างเสรี เพื่อช่วยกันนำพาองค์กรขยับไปข้างหน้าสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

Y.Y.S  INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD