ร่วมงานกับเรา

WELCOME  TO  Y.Y.S  INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD

บริษัท วาย.วาย.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และ การขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานมืออาชีพ  มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

 

ข่าวสารการรับสมัครงาน

 

** ส่งข้อมูล เพื่อสมัครงาน **


เอกสารแนบ


(* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก)

ข้อมูลข่าวสารด้านการสมัครงาน / ตำแหน่งงานว่าง อยู่ระหว่างการ Up-date เร็วๆนี้

 

สามารถส่งเอกสาร Resume ประวัติบุคคล พร้อมประวัติการทำงาน มาที่ฝ่ายบุคคล ที่

E-mail : hr@yys-logistic.co.th 

www.yys-logistic.co.th 

โทรศัพท์ (+66)21011523  Mobile : 0910299121

 

 

WELCOME  TO  Y.Y.S  INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD