กิจกรรมของเรา

ตรุษจีน ปี2563

ผู้บริหาร และพนักงาน ถ่ายรูปร่วมกัน
ทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ

วันที่ 20 พ.ค 2563

นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดปทุมธานี และคณะเป็นเกียรติมาเยี่ยมบริษัท

26 พ.ค 2563

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี